Tamil   Hindi/Sanskrit   Telugu   Malayalam   Bengali   Kannada   English   ITRANS   Gujarathi   Oriya   Singala   Tibetian   Thai   Urdu   Cyrillic/Russian  

Ganesha Bhajans      Murugan Bhajans      Durga Bhajans      Krishna Bhajans     
God Bhajan
কিরুষ্ণা   কিরুষ্ণা মুকুন্তা মুরারে  
তুর্ক্কৈ   অযিকিরি নন্তিন়ি  
তুর্ক্কৈ   চেল্লাৎতা চেল্ল মারিযাৎতা  
পোতু   মালৈ চার়্র়িন়াল়্  
পোতু   কৌরি কল্যাণ বৈপোকমে  
মুরুকন়্   আর়ুমুক চুবামি বিরুৎতম্  
মুরুকন়্   অবন়াচিপ্ পৎতু  
মুরুকন়্   বেল্ বেল্ বটিবেল্ বেতান্ত বটিবেল্  
মুরুকন়্   আটুক ঊঞ্চল্ আটুকবে  
মুরুকন়্   এন়্ন়োটুম্ পেচু চামিনাতা  
মুরুকন়্   ওযিলাট্টম্  
মুরুকন়্   হর হর চুপ্রমণ্যম্  
মুরুকন়্   পাচি পটর্ন্ত মলৈ মুরুকৈযা  
মুরুকন়্   হর হর চুপ্রমণ্যম্  
মুরুকন়্   মযিলে মযিলে নী আটু  
মুরুকন়্   পচ্চৈ মযিল্ বাকন়ন়ে  
মুরুকন়্   পোম্ম পোম্মতা তৈয  
মুরুকন়্   নীঙ্কল়্ বারুমে...পেরুৎত পারুল়ীর্  
মুরুকন়্   চোল্লুঙ্কো.. বেল্মুরুকা বেল্মুরুকা বেল্!  
মুরুকন়্   বেলবা বটি বেলবা  
মুরুকন়্   এন়্ন়প্পন়ে ... এন়্ অয্যন়ে  
মুরুকন়্   আটু মযিলে কূৎতাটু মযিলে  
মুরুকন়্   মুরুকা মুরুকা মুরুকা মুরুকা অরকরোকরা  
মুরুকন়্   নীযল্লাল্ তেয্বমিল্লৈ  
মুরুকন়্   চন্তমিকু চেন্তমিষ়িল্ মালৈ তোটুৎতেন়্  
মুরুকন়্   অল়্ল়িক্ কোটুপ্পতিল্ বল্লমৈ পের়্র়বন়্ অপ্পন়্ পষ়ন়িযপ্পন়্  
মুরুকন়্   আলোলম্ পাটুকুর় বল়্ল়িযম্মৈ  
মুরুকন়্   ওরু তরম্ চরবণপবা এন়্র়ু চোল্পবর্  
মুরুকন়্   তঙ্করতম্ ওন়্র়ু ইঙ্কু অচৈন্তু বরচ্  
মুরুকন়্   তঙ্করতম্ ওন়্র়ু ইঙ্কু অচৈন্তু বরচ্  
মুরুকন়্   তঙ্করতম্ ওন়্র়ু ইঙ্কু অচৈন্তু বরচ্  
মুরুকন়্   এৎতন়ৈ অলঙ্কারম্ মুৎতমিষ়্ মুরুকন়ুক্কু  
বিনাযকর্   মঙ্কল়ৎতু নাযকন়ে  
বিনাযকর্   পিল়্ল়ৈযার্ পিল়্ল়ৈযার্  
বিনাযকর্   তোন্তি কণপতি  
বিনাযকর্   কণেচ চরণম্  
বিনাযকর্   ওম্ কণেচ পাহিমাম্  

Back to Top


This page was last modified on Thu, 03 Jun 2021 00:32:25 -0500
          send corrections and suggestions to admin @ sivasiva.org